No Comprendo Press
Kristopher Schau: Rettsnotater. 22. juli-rettssaken, Oslo tinghus 2012

Kristopher Schau: Rettsnotater. 22. juli-rettssaken, Oslo tinghus 2012


Denne boken inneholder artiklene Kristopher Schau skrev for Morgenbladet fra 22. juli-rettssaken, en upublisert artikkel og kommentarer.

Schaus artikler avstedkom overveldende mange og positive reaksjoner da de ble trykket i Morgenbladet. Hver uke gjorde han opp status for hvordan han selv opplevde rettssaken, ikke som nyhetsreporter/journalist, men som forfatter og medmenneske. Han forsøkte å skrive seg gjennom og forstå, og slik ble hans tekster et slags uavhengig og medborgerlig blikk på gjerningsmannen og selve saken, og på hvordan rettssaken ble håndtert i media, samtidig som han reflekterer over hvordan samfunnet skal forholde seg til en slik ufattelig hendelse.

Kristopher Schau (født 1970) er musiker og forfatter, kjent fra tv og radio. Han har vakt oppsikt i Norge med prosjekter som grenser til performancekunst. I 2009 ga han ut den kritikerroste boken «På vegne av venner», han er medforfatter på manus til tv-serien «Dag», som NCP har utgitt i bokform.

“Klokt fra rettssalen … Vi får en påminnelse om tragediens omfang i lesningen av Kristopher Schaus samlede rettsnotater. Noen av tekstene leste jeg under rettssaken, slik de ukentlig ble publisert i Morgenbladet. Helheten blir mektig og overveldende, når jeg mellom bokpermer leser hans refleksjoner gjennom ti uker … skriver til oss på en måte som gir oss et uavhengig og medborgerlig blikk … Han behersker refleksjonens kunst på en inkluderende måte.”

Torstein Hvattum, Aftenposten


Boken er innbundet og er trådsydd i rygg. Munken premium cream papir.

179 NOK