Marjane Satrapis klassiker PERSEPOLIS har vi trykket opp i ny flott utgave med nytt cover og innbinding. Sydd i ryggen og trykt på kvalitetspapir som vanlig.
Marjane Satrapis klassiker PERSEPOLIS har vi trykket opp i ny flott utgave med nytt cover og innbinding. Sydd i ryggen og trykt på kvalitetspapir som vanlig.
Cart 0
Lene Ask: O bli hos meg
Lene Ask: O bli hos meg
Lene Ask: O bli hos meg
Lene Ask: O bli hos meg
Lene Ask: O bli hos meg
Lene Ask: O bli hos meg
Lene Ask: O bli hos meg

Lene Ask: O bli hos meg

Regular price 360,00 kr 0,00 kr
Tax included.
Tildelt prisen ÅRETS TEGNESERIE 2022!
ÅRETS BESTE BØKER 2021, KLASSEKAMPEN
Diplom, Årets vakreste bøker
Norge var et av landene med flest misjonærer i forhold til innbyggertallet og flere tusen norske barn har bodd adskilt fra familien på grunn av foreldrenes misjonskall. 

Tegneseriedokumentaren O bli hos meg bygger på intervjuer med mennesker som har vokst opp i misjonens varetekt. Misjonærbarnas fortelling har ikke alltid stemt overens med misjonens solskinnshistorie og flere har opplevd at det å fortelle om sine erfaringer kan oppfattes som illojalt mot misjonen, foreldre eller Gud. 


154 sider, trykt i fire farger. 
Offset trykk, boka er trådsydd i ryggen. 
Papir: 130 gram Munken Lynx
"På mesterlig vis får Ask frem følelser og sterke historier gjennom tekst og illustrasjoner. Det er umulig å ikke bli berørt. O bli hos meg er et godt eksempel på tegneseriejournalistikk, der intervjuer og bilder flettes sømløst sammen til et viktig og tilgjengelig dokument over en lite kjent del av Norges historie."
Fra Juryens begrunnelse, Årets tegneserie-prisen

"En imponerende dokumentarisk grafisk roman som gjennom et rent og ærlig visuelt uttrykk bestående av malte illustrasjoner forteller om en mørk del av norsk misjonshistorie. Den grafiske romanen håndterer materialet på en ærbødig måte, og historien er dyster men vakkert fortalt." Juryens begrunnelse, Årets vakreste bøker, diplom

"Asks inngang til norsk misjonshistorie er sterk både på augeblikket og dei lange linene. Ho har eit etisk blikk som rommar kritisk opplysning og medmenneskeleg empati."
Øyvind Vågnes, Klassekampen, Årets beste bøker 2021

«Ser uskyldig ut, men inneholder sprengstoff … Lene Ask har altså intervjuet et knippe tidligere misjonærbarn om deres oppvekst. Redigeringen har vært så nennsom at det synes som om Ask i svært liten grad har endret på de muntlige fortellingene deres. Men selvfølgelig ligger det en stram komposisjon bak. Formen kan minne om dokumentar-genren som nobelprisvinneren Svetlana Aleksejivitsj er blitt en representant for.  … Bare den med et hjerte av sten, kan forbli uberørt av denne boken»
Anne Cathrine Straume, NRK

«Streken hennes har sjelden vært mer uttrykksfull og aldri mer levende ... Tegner opp omrisset av et glemt kolonivelde av ignorert savn og fortiet smerte og sier: Dette var også den norske misjonsbevegelsen. Dette var også Norge.»
Aksel Kielland, Morgenbladet


"Lene Asks bok om misjonærbarnas skjebne er sterk. …Asks bildetolkning av de ulike historiene er god fortellerkunst. Sammen utvider bilde og tekst historien slik at leseren er med på å skape den selv. Det er samtidig gjort balansert og med tydelig respekt for de som eier historien. Balansekunsten ligger i Asks bildefortelling, hvilken retning hun velger å trekke de ulike historiene i. Heldigvis er det ikke tendensiøst, trolig fordi Ask har valgt å være tro mot barnas perspektiv i fortellingene. … Historiene er fortalt med en klarhet som gjør at flere enn bare misjonærbarna kan kjenne seg igjen i fortellingen. Det er sår lesning om en av misjonshistoriens stygge skygger. … Det finnes svært få grunner til at et barns oppvekst skal skyggelegges av voksene uansett hvilket ærend de er ute i. Og det klarer Lene Ask på en stillfarent glitrende måte å få frem."
Karen Frøsland Nystøyl, Vårt Land


"Mesterlig og emosjonelt ... en stemningsfull dokumentarisk tegneseriebok. .. det er en viktig bok Lene Ask kan by på, den presenterer misjonærbarnas stemmer, og gir dem en plattform til å fremme sitt budskap. … vare og utsøkte tegninger… Tegneteknisk har Lene Ask aldri vært bedre, og det er en fryd å se samspillet mellom tekst, tegninger og vakker sidelayout. … en viktig bok, og den er et korrektiv til en fremstilling der det meste rundt norsk misjon bare var av det gode. … Uansett bakgrunn kan man speile seg i opplevelser som skildres i O bli hos meg. Det gjør at boken har en universell appell, og den fortjener å finne et publikum både i og utenfor misjonsmiljøet — og ikke minst blant den oppvoksende slekt. Anbefalt!»
Kristian Hellesund, Sydvesten

"Ask gjenforteller intervjuobjektenes historier med stor respekt og uten fordømmelse. På denne måten får hun frem nyansene i fortellingene på mesterlig vis. Selv om mange av historiene bærer preg av omsorgssvikt og grove overgrep, vises også respekten barna hadde for sine foreldre, organisasjonen og arbeidet de gjorde. Boken oppleves ikke som et forsøk på å plassere skyld, men som et forsøk på å gi de tidligere misjonærbarna rom til å fortelle sine historier slik de opplevde dem. For barna handlet det ikke så mye om Gud eller misjonen, men om en barndom preget av foreldrenes fravær.
Kontrasten mellom de ulike tegnestilene understreker at det er flere versjoner av misjonshistorien, og antyder en mørkere sannhet i de personlige fortellingene til intervjuobjektene enn den historien vi har fått presentert av misjonen selv. Et enkelt og virkningsfullt visuelt grep. O bli hos meg er et forbilledlig eksempel på tegneseriemediets unike evne til å fortelle komplekse historier gjennom tekst og bilder."
Linda Gröhn, EmpirixO bli hos meg av Lene Ask er en sår dokumentarisk bok om ti menneskers barndom i den norske misjonen. Felles for dem alle er den smertefulle adskillelsen fra sine foreldre, og opplevelsen av å ikke høre til noe sted.  Tårene kom allerede i første kapittel, som handler om søstrene Berit og Elisabeth. … Tittelen O bli hos meg er rørende i seg selv ... det indirekte er barnas bønn til foreldrene sine. Bli hos meg, ikke reis i fra meg. For det er dette som er det smertefulle i alle disse livshistoriene, å bli forlatt, at kallet fra Gud og misjonen står sterkere enn kjærligheten til et barn. …  boken er laget uten fordømmelse. I hvert fall svært lite. Både de informative delene om norsk misjonshistorie og misjonærbarnas egne beretninger er respektfulle og ømme."
Marianne Lauritsen, Serienett

Share this Product


More from this collection